Voor leden

Voor leden van de Breugelse Bridge Club:

Bij verhindering is het belangrijk dat U zich tijdig afmeldt bij Jos van der Hamsvoort (tel 0499-471129 of 06-5472 4369) en als het enigszins kan uiterlijk zondagavond.
Ook als U na zondagavond plotseling verhinderd bent, gaarne contact opnemen met Jos van der Hamsvoort!

  1. De ledenlijst: to be published
  2. De jaarstukken: to be published