Kampioenschap 2020

Bridgekampioenschap 2020 van Son en Breugel

Deze drive wordt gehouden op zondag 26 januari 2020 in de zalen van Sporthal De Bongerd in Breugel.
De inschrijving staat open voor alle bridgeparen waarvan minsten één persoon woonachtig is in Son en Breugel.

Programma: 
   09.15 uur: Ontvangst met koffie en gebak
   10.00 uur: Aanvang van de eerste zitting van 6 rondes
   12.40 uur: Lunch
   13.40 uur: Aanvang van de tweede zitting van 6 rondes
   16.20 uur: Einde van de tweede zitting
   16.30 uur: Bekendmaking van de uitslag en prijsuitreiking

Aanmelden: 
1.  Voor 31 december het liefst per e-mail bij:
Jos van der Hamsvoort, e-mail: jos@vanderhamsvoort.nl
telefoon: 0499-471129 of 06-5472 4369
2. Daarna het inschrijfgeld ad € 42,00 per paar overmaken naar
NL18 INGB 0000 7415 52 tnv C. Baartman en/of J. vd Hamsvoort
onder vermelding van “bridgedrive 2020” en de namen van het paar