Lid worden

Iedereen die het bridgespel beheerst en plezier heeft in dit spel, kan lid worden van de Breugelse Bridge Club. Onze voorkeur gaat er naar uit dat men zich als paar aanmeldt. Als dit niet mogelijk is, dan kan de club wellicht een partner vinden.

Hebt U belangstelling zich aan te sluiten bij de Breugelse Bridge Club?

Neem contact op met de coördinator:
Jos van der Hamsvoort
tel 0499 471129 of 06-5472 4369
e-mail: jos@vanderhamsvoort.nl

De contributie bedraagt thans € 33,00 per persoon per jaar